Ningbo Sinova I/E Corp.
 

Products

Products>>

API-Antibiotic

Azithromycin / Aza-erythromycin

Clarithromycin

Cefamandole Nafate

Cefathiamidine
Cefmetazole Acid
Cefminox Sodium
Cefoxitin Sodium
Cefuroxime Sodium

Cefcapene / Boc-Cefcapene.DIPA

Cefdinir

Cefditoren pivoxil

Cefepime

Cefmenoxime.1.5 HCl

Cefonicid disodium

Ceforanide

Cefotetan Disodium / Cefotetan acid

Cefotiam.2HCl

Cefozopran

Cefpirome.HCl / Cefpirome. H2SO4

Cefprozil

Cefteram

Ceftibuten

Cefixime

Cefsulodin Sodium

Ceftizoxime Sodium / Ceftizoxime acid

Ceftobiprole

Cefminox

Flomoxef Sodium / Flomoxef acid

Aztreonam

Biapenem

Meropenem / Meropenem protected

Eterpenem

Panipenem

 

Copyright(C)2011, Ningbo Sinova I/E Corp. All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice